Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Sp. z o. o.
w Słupsku

Społeczna Komisja Mieszkaniowa

Referat Mieszkaniowy > Społeczna Komisja Mieszkaniowa

 
Zarządzeniem NR 169/GKMiOŚ/2014 z dnia 20 lutego 2014r. Prezydent Miasta Słupska powołał Społeczną Komisję Mieszkaniową do oceny wniosków oraz weryfikacji bieżących spraw mieszkaniowych. 
 
 

SKM pracuje w oparciu o uchwałę nr XX/294/12 Rady Miejskiej w Słupsku, z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzacych w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Słupska.

W skład SKM wchodzą:

1. Beata Margalska - Przewodnicząca Komisji, 

2. Danuta Borowska – Członek Komisji,
3. Adriana Jackiewicz - Członek Komisji. 

 

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
76-200 Słupsk, ul. Tuwima 4
tel.: +48 (59) 842 52 22 do 24 fax: +48 (59) 842 80 48
e-mail: sekretariat@pgm.slupsk.pl

Copyright © INFOCITY 2010