Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Sp. z o. o.
w Słupsku

Referat Mieszkaniowy

Kontakt > Referat Mieszkaniowy

REFERAT MIESZKANIOWY
Plac Zwycięstwa  4
(budynek Administracji Zasobów Gminnych)


Przyjmowanie wniosków o najem lokali i rozpatrywanie wniosków o wstąpienie w stosunek najmu
p. Ewa Zagdan
p. Zofia Bereżańska
Tel. (59) 8487 686, (59) 8487 698

Listy mieszkaniowe, umowy najmu, zasiedlanie lokali
p. Ewa Dąbrowska
p. Michał Juralewicz
Tel.(59) 8487 687, (59) 8487 699

e-mail: referat.mieszkaniowy@pgm.slupsk.pl

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
76-200 Słupsk, ul. Tuwima 4
tel.: +48 (59) 842 52 22 do 24 fax: +48 (59) 842 80 48
e-mail: sekretariat@pgm.slupsk.pl

Copyright © INFOCITY 2010