Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Sp. z o. o.
w Słupsku

Dyrekcja

Kontakt > Dyrekcja

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
76-200 Słupsk
ul. Tuwima 4
tel.: +48 (59) 842 52 22
faks:+48 (59) 842 80 48
e-mail: sekretariat@pgm.słupsk.pl 

Prezes Zarządu
Ewa Wach
ul. Tuwima 4
tel.: sekretariat (59) 842 52 22, 8487 500
faks: (59) 842 80 48 
e-mail: ewa.wach@pgm.slupsk.pl
pgm-wachstatus pgm-wach

Dyrektor ds. zarządzania nieruchomościami - Prokurent
Andrzej Nazarko
ul. Tuwima 4
tel.: sekretariat (59) 842 52 22, 8487 500
faks: (59) 842 80 48 
e-mail: andrzej.nazarko@pgm.slupsk.pl
pgm-nazarkostatus pgm-nazarko

Dyrektor ds. technicznych
Grzegorz Kubanek 
ul. Tuwima 4 
tel.: sekretariat (59) 842 52 22, 8487 500
faks: (59) 842 80 48 
e-mail: grzegorz.kubanek@pgm.slupsk.pl 
pgm-kubanekstatus pgm-kubanek

Główny Księgowy - Prokurent
Elza Jabłońska 
ul. Tuwima 4 
tel.: sekretariat (59) 842 52 22, 8487 500
faks: (59) 842 80 48 
e-mail: elza.jablonska@pgm.slupsk.pl 
pgm-jablonskastatus pgm-jablonska

Biuro Zamiany Mieszkań
Pl. Zwycięstwa 4, pok. nr 7 
tel. (59)84-87-704
e-mail: zamiany@pgm.slupsk.pl
pgm-zamianystatus pgm-zamiany

Zamówienia Publiczne
ul. Tuwima 4, pok. nr 7
tel. (59) 848 75 21
e-mail: zamowienia.publiczne@pgm.slupsk.pl

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
76-200 Słupsk, ul. Tuwima 4
tel.: +48 (59) 842 52 22 do 24 fax: +48 (59) 842 80 48
e-mail: sekretariat@pgm.slupsk.pl

Copyright © INFOCITY 2010