Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Sp. z o. o.
w Słupsku

Administracja Zasobów Gminnych

Kontakt > Administracja Zasobów Gminnych

Administracja Zasobów Gminnych PGM Sp. z o.o.
pl. Zwycięstwa 4

 

Kierownik

Waldemar Gierczak
tel. sekretariat (59) 84 87 671
fax. (59) 842 39 31
e-mail: waldemar.gierczak@pgm.slupsk.pl
pgm-gierczakstatus pgm-gierczak

 

 

Z-ca Kierownika d/s technicznych 

Tomasz Bałaszewicz
tel. sekretariat (59) 84 87 671
fax. (59) 842 39 31
e-mail: tomasz.balaszewicz@pgm.slupsk.pl
pgm-balaszewiczstatus pgm-balaszewicz

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
76-200 Słupsk, ul. Tuwima 4
tel.: +48 (59) 842 52 22 do 24 fax: +48 (59) 842 80 48
e-mail: sekretariat@pgm.slupsk.pl

Copyright © INFOCITY 2010