Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Sp. z o. o.
w Słupsku

Administracja Wspólnot i Lokali nr 1

Kontakt > Administracja Wspólnot i Lokali nr 1

Administracja Wspólnot i Lokali nr 1 PGM Sp. z o.o.
76-200 Słupsk, ul. Prusa 6 , tel 59 84 87 590 fax. 591                                                                                                                                                                                                                                                                                                


Kierownik
Wojciech Simonowicz
tel.: sekretariat (59) 84 87 590, fax (591), 59 84 87 600 wew. 589
e-mail: wojciech.simonowicz@pgm.slupsk.pl 
pgm-simonowiczstatus pgm-simonowicz

Zastępca Kierownika
Paweł Szewczyk
tel.(59) 84 87 581, fax (591),  (59) 84 87 600 wew. 581
e-mail: paweł.szewczyk@pgm.slupsk.pl  
pgm-szewczykstatus pgm-szewczyk

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
76-200 Słupsk, ul. Tuwima 4
tel.: +48 (59) 842 52 22 do 24 fax: +48 (59) 842 80 48
e-mail: sekretariat@pgm.slupsk.pl

Copyright © INFOCITY 2010