Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Sp. z o. o.
w Słupsku

Program "Dozorca"

Formy Spłaty Zadłużenia, Program DOZORCA > Program "Dozorca"

Program „Dozorca” to głównie inicjatywa społeczna, skierowana na poprawę wizerunku naszego miasta, aktywizację zawodową mieszkańców oraz na spłatę ich zadłużenia względem gminy. Uczestnicy projektu mają szansę na sprawdzenie się w nowych rolach społecznych, zdobycie doświadczenia zawodowego co w przyszłości może zaowocować  zdobyciem zatrudnienia.

Program „DOZORCA”  jest jedną z form oddłużenia się mieszkańców zasobów gminnych z tytułu zaległości czynszowych. Program realizowany jest przy współpracy Słupskiego Centrum Wolontariatu, Fundacji „Moje Miasto Słupsk” oraz PGM Sp. z o.o. w Słupsku. Uczestnicy programu są wolontariuszami świadczącymi usługi na rzecz miasta w zakresie wykonywania remontów w budynkach wchodzących w komunalny zasób mieszkaniowy oraz utrzymania porządku na terenach i w jednostkach budżetowych będących własnością miasta.

Początki programu datujemy na lato 2010r. , wtedy to wyłoniono Pełnomocnika ds. Programu Dozorca oraz zawarto trójstronną umowę współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem Wolontariatu, Fundacją, i Spółką PGM. Następnie, z każdą osobą chętną do uczestnictwa w projekcie, została przeprowadzona rozmowa oraz wywiad środowiskowy, który w końcowej fazie rekrutacji pozwolił Pełnomocnikowi na wydanie opinii o możliwości uczestnictwa.  Po zakończeniu rekrutacji wszystkie zakwalifikowane osoby przeszły szkolenie woluntarystyczne i BHP. Należy podkreślić, iż z każdym wolontariusz jest objęty umową o świadczenie usług, jak również ubezpieczony na czas trwania umowy. Każdy uczestnik programu posiada indywidualną kartę czasu prasy, w której znajduje się wykaz godzin przepracowanych. Pod koniec obowiązywania umowy godziny zebrane przez uczestnika zostają sumowane i pomnożone przez wartość danej pracy. W przypadku prac porządkowych świadczonych zimą wartość prac wynosi - 10 zł/godz., latem – 8 zł/godz. natomiast prace remontowe zostały wycenione na 10 zł/godz. Po wyliczeniu kwoty jaka została wypracowana, wolontariusz składa wniosek do Komisji ds. Ulg i Umorzeń działającą przy PGM Sp. z o.o. w Słupsku. Decyzją komisji kwota odpracowana zostaje umorzona.

Do połowy 2011 program Dozorca przewidywał tylko możliwości odpracowania zadłużenia w postaci świadczenia usług porządkowych, jednakże z uwagi na potencjał oraz zdolności i umiejętności osób biorących udział w programie bądź chętnych do przystąpienia do niego, zdecydowaliśmy o rozszerzeniu usług o prace remontowo-budowlane. W ten sposób od jesieni 2011r. wolontariusze również zajmują się remontami klatek schodowych i lokali. Od października 2015 rozszerzono zakres działalności wolontariuszy o jednostki budżetowe Miasta Słupska.

Cieszy nas to, iż projekt „Dozorca” realizuje podstawowy cel do jakiego został powołany tj. odpracowanie zadłużenia poprzez aktywizację społeczno-zawodową osób w trudnej sytuacji materialnej w ramach świadczenia wolontariatu na rzecz miasta Słupska. Należy zauważyć, iż uczestnictwo w drugim etapie projektu  i wejście w skład  „ekipy remontowej” nie tylko jest szansą  na odpracowanie zadłużenia, ale również daje możliwość pozyskania doświadczenia zawodowego, tak obecnie pożądanego na rynku pracy.

 

Suma dotychczasowego oddłużenia w programie (na dzień 31.08.2015) wynosi ponad 575 tys. zł, oddłużono 191 uczestników programu, a średnia oddłużenia jednej osoby wyniosła prawie 3 tys. zł.

Program "Dozorca" zajął II miejsce w Polsce w 2012 roku w konkursie: Samorządowy Lider Zarządzania w dziedzinie: Komunalna Gospodarka Mieszkaniowa w kategorii: Miasto na prawach Powiatu.

 

Pliki do pobrania:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
76-200 Słupsk, ul. Tuwima 4
tel.: +48 (59) 842 52 22 do 24 fax: +48 (59) 842 80 48
e-mail: sekretariat@pgm.slupsk.pl

Copyright © INFOCITY 2010