Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Sp. z o. o.
w Słupsku

PRZETARGI NA NAJEM GARAŻY I LOKALI UŻYTKOWYCH

Aktualności > PRZETARGI NA NAJEM GARAŻY I LOKALI UŻYTKOWYCH

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku, działając w imieniu Prezydenta Miasta Słupska, informuje o przetargach ustnych ograniczonych na najem garaży i lokali użytkowych.

WYCIĄG Z OGŁOSZEŃ 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku, działając w imieniu Prezydenta Miasta Słupska, informuje o przetargach ustnych ograniczonych na najem:

GARAŻY 

Przetarg odbędzie się w dniu 8 listopada 2017 r. o godzinie 10ºº w sali nr 20 (II piętro) budynek przy ul. Jaracza 5 w Słupsku. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest : wpłacenie wadium w kasie PGM Sp. z o.o. w Słupsku, Pl. Zwycięstwa 4, do dnia  2 listopada 2017 r. w godzinach : poniedziałek od 8.15 do 13.30 i od 14.30 do 15.30 oraz od wtorku do piątku od 7.15 do 13.30.

LOKALI UŻYTKOWYCH 

Przetarg odbędzie się w dniu 9 listopada 2017 r. o godzinie 10ºº w sali nr 20 (II piętro) budynek przy ul. Jaracza 5 w Słupsku. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest : wpłacenie wadium w kasie PGM Sp. z o.o. w Słupsku, Pl. Zwycięstwa 4, do dnia 2 listopada 2017 r. do dnia  16 sierpnia 2017 r. w godzinach : poniedziałek od 8.15 do 13.30 i od 14.30 do 15.30 oraz od wtorku do piątku od 7.15 do 13.30.

Pełną treść ogłoszeń umieszczano na tablicach ogłoszeń:

1. Urzędu Miejskiego w Słupsku (przy pokoju nr 214 – II piętro),

2. Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku:

● siedziba Administracji Zasobów Gminnych Plac Zwycięstwa 4 w Słupsku (tablice : na elewacji budynku oraz przy pokoju nr 10),

● siedziba Administracji Wspólnot i Lokali nr 1, ul. Prusa 6 w Słupsku (tablica ogłoszeń I piętro),

● siedziba Administracji Wspólnot i Lokali nr 2, ul. Niemcewicza 14 w Słupsku (tablica na parterze),

● siedziba Zarządu PGM Sp. z o.o, ul. Tuwima 4 w Słupsku (tablica na I piętrze),

oraz na stronach internetowych : www.slupsk.pl , w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.slupsk.pl, www.pgm.slupsk.pl (w zakładce lokale użytkowe, garaże i reklamy).

Szczegółowe informacje dotyczące przetargów uzyskać można w Administracji Zasobów Gminnych – Plac Zwycięstwa 4 w Słupsku (pokój nr 10) – tel. 59 8487700.

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargów bez podania przyczyn w trybie właściwym dla ogłoszenia.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
76-200 Słupsk, ul. Tuwima 4
tel.: +48 (59) 842 52 22 do 24 fax: +48 (59) 842 80 48
e-mail: sekretariat@pgm.slupsk.pl

Copyright © INFOCITY 2010