Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Sp. z o. o.
w Słupsku

PRZETARG NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO

Aktualności > PRZETARG NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku, działając w imieniu Prezydenta Miasta Słupska, informuje o przetargu ustnym ograniczonym na najem lokalu użytkowego.

                                                                                 

                                               

 

WYCIĄG Z OGŁOSZEŃ

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku, działając w imieniu Prezydenta Miasta Słupska, informuje o przetargu ustnym ograniczonym na najem lokalu użytkowego położonego w Słupsku przy ul. Mostnika 7 o powierzchni 130,05 m² z przeznaczeniem do prowadzenia działalności :  restauracje, kawiarnia, mała gastronomia, klubokawiarnia.

Przetarg odbędzie się w dniu 05 stycznia 2018 r. o godzinie 14ºº w sali nr 3 (parter) budynek przy ul. Prusa 6 w Słupsku (w budynku Administracji Wspólnot i Lokali Nr 1 PGM Sp. z o.o.).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest : wpłacenie wadium w kasie PGM Sp. z o.o.  w Słupsku, Pl. Zwycięstwa 4, do dnia 29 grudnia 2017 r. w godzinach : poniedziałek od 8.15 do 13.30 i od 14.30 do 15.30 oraz od wtorku do piątku od 7.15 do 13.30.

Pełną treść ogłoszenia umieszczano na tablicach ogłoszeń :

1. Urzędu Miejskiego w Słupsku (przy pokoju nr 214 – II piętro),

2. Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku :

● siedziba Administracji Zasobów Gminnych Plac Zwycięstwa 4 w Słupsku (tablice : na elewacji budynku oraz przy pokoju nr 10),

● siedziba Administracji Wspólnot i Lokali nr 1, ul. Prusa 6 w Słupsku (tablica ogłoszeń I piętro),

● siedziba Administracji Wspólnot i Lokali nr 2, ul. Niemcewicza 14 w Słupsku (tablica na parterze),

● siedziba Zarządu PGM Sp. z o.o, ul. Tuwima 4 w Słupsku (tablica na I piętrze),

 oraz na stronach internetowych : www.slupsk.pl , w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.um.slupsk.pl/przetargi/1615.html, www.pgm.slupsk.pl (w zakładce lokale użytkowe, garaże i reklamy).

Szczegółowe informacje dotyczące przetargów uzyskać można w Administracji Zasobów Gminnych – Plac Zwycięstwa 4 w Słupsku (pokój nr 10) - tel. 59 8487700.

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargów bez podania przyczyn w trybie właściwym dla ogłoszenia.

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
76-200 Słupsk, ul. Tuwima 4
tel.: +48 (59) 842 52 22 do 24 fax: +48 (59) 842 80 48
e-mail: sekretariat@pgm.slupsk.pl

Copyright © INFOCITY 2010