Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Sp. z o. o.
w Słupsku

OGŁOSZENIE o odstąpieniu od przeprowadzenia ograniczonego przetargu na najmem lokalu użytkowego

Aktualności > OGŁOSZENIE o odstąpieniu od przeprowadzenia ograniczonego przetargu na najmem lokalu użytkowego

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku, działając   w imieniu Prezydenta Miasta Słupska, odstępuje od przeprowadzenia przetargu ograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego w Słupsku przy:

                   –    ul. Jaracza 28 (II piętro) o powierzchni 43,88 m² – pozycja w ogłoszeniu - lp.16.

 

Odstąpienie od przeprowadzenia przetargu na w/w lokal użytkowy następuje zgodnie  z § 14 ust. 8 zarządzenia Nr 505/GN/2012 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 12.06.2012 r. 

 

      

                                                                                                   DYREKTOR

                                                                                  ds. zarządzania nieruchomościami

                                                                                               Andrzej Nazarko

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
76-200 Słupsk, ul. Tuwima 4
tel.: +48 (59) 842 52 22 do 24 fax: +48 (59) 842 80 48
e-mail: sekretariat@pgm.slupsk.pl

Copyright © INFOCITY 2010