Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Sp. z o. o.
w Słupsku

AWiL NR1

Administracja Wspólnot i Lokali > AWiL NR1

ADMINISTRACJA WSPÓLNOT i LOKALI NR 1
ul. Prusa 6
tel.: sekretariat (59) 84 87 590
fax.: (59) 84 87 591

Kierownik
Wojciech Simonowicz
tel.: sekretariat (59) 84 87 589
fax.: (59) 84 87 591
e-mail: wojciech.simonowicz@pgm.slupsk.pl 
pgm-simonowiczstatus pgm-simonowicz

Zastępca Kierownika
Paweł Szewczyk
tel.: sekretariat (59) 84 87 581
fax.: (59) 84 87 591
e-mail: pawel.szewczyk@pgm.slupsk.pl
pgm-szewczykstatus pgm-szewczyk

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
76-200 Słupsk, ul. Tuwima 4
tel.: +48 (59) 842 52 22 do 24 fax: +48 (59) 842 80 48
e-mail: sekretariat@pgm.slupsk.pl

Copyright © INFOCITY 2010